Reflexní terapie

Jedná se o metodu, která slouží k navození vnitřní rovnováhy organizmu pomocí ovlivňování  reflexních plošek chodidla. Obrazy všech orgánů, žláz a jiných částí těla se na chodidlo promítají ve stejném uspořádání, jaká je jejich skutečná poloha v těle. Jejich správnou stimulací je možné díky specifickým reflexům zásadně ovlivňovat zdravotní stav. Reflexologie napomáhá diagnostice a léčení, nelze ji zaměňovat s léčbou samotnou.